נדיר ובלעדי!

הרב אליעזר אבוחצירא זצ"ל

המליץ על "אות לישראל"