רמות הידור

PDF הדפסה דוא

לכל העדות

ספרדי (וועליש), אר״י (למנהג חסידים). בית יוסף (למנהג אשכנז), חב״ד, בעלז, צאנז , סלונים.

 

בכל הגדלים

פיצפונים: 20-24 מ״מ,

קטן: 28-30 מ״מ,

רגיל: 32-37 מ״מ ,

גדול 40-44 מ״מ,

ענק: 52 מ״מ.


ההידורים שבתפילין

עבודת יד, ללא חשש בכור, שי"ן משוך כולו ביד, חוט התפירה בין הבתים,  ללא נקבים, בלי דבק בין הפרודות, דיוק בריבוע, החריצים במקומם המדויק . דרגות הידור בבתים לתפילין 

 

רוב פרודות: 

מקשה ב׳: עור אחד ללא שום תוספות (פרט לחתיכה מרובעת בין התיתורא העליונה לתחתונה)

עם קצת דבק בתחתית הקציצה בין הפרודות.

בדרך כלל עם נקב אחד בין הפרודות.

 

פרודות לגמרי: 

מקשה ב׳: כנ"ל

ללא דבק בכלל בין הפרודות

ובלי נקבים כלל.

 

ריבוע רגל: 

מקשה ב׳: כנ"ל

עי׳י כח גברא ללא סיוע חשמלי

פרודות לגמרי, בלי נקבים כלל.

 

מקשה א' - ריבוע רגל: 

ללא תוספת חתיכה מרובעת

ע״ י כח גברא ללא סיוע חשמלי

פרודות לגמרי, בלי נקבים כלל.

 

ריבוע יד: 

הריבוע נעשה ביד ממש, מבלי לסובב אף ע״ י גלגלים.

מקשה ב' : כנ"ל

פרודות לגמרי, בלי נקבים כלל.

 

מקשה א' - ריבוע יד: 

ללא תוספת חתיכה מרובעת

הריבוע נעשה ביד ממש, מבלי לסובב אף ע״י גלגלים.

פרודות לגמרי, בלי נקבים כלל.

 

תפירות מכוונות: 

ברוב סוגי הבתים ניתן להשיג ברמת הידור עם תפירות מכוונות, שהחוט העובר בין הפרודות נראה מבחוץ ומועבר בשעת הכנסת הפרשיות וסגירת הבתים.