תמונות מנהגים - תפילין

 

                   בתים נוסח האר"י ז"ל

                     למנהג חסידים

 

 

                  בתים נוסח בית יוסף

                    למנהג אשכנז

 

 

                 בתים נוסח ספרדי - וועליש

                   למנהג עדות המזרח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  בתים למנהג חב"ד

 

 

 

 

                 בתים למנהג סלונים

 

 

 

 

                 בתים למנהג בעלזא