הכנסת פרשיות

הדפסה

הלכה למשה מסיני שצריך לכרוך את פרשיות התפילין עם שיער של עגל,  כדי לכפר על חטא העגל. כורכים בשיער את הפרשיות ומסובבים את הקצוות כדי שיתחברו.

 

 


לאחר כריכת השיער, גוזרים רצועת קלף -מטלית, וכורכים אותה על גבי השיער.  והיא הלכה למשה מסיני. מעל הקלף כורכים שוב שיער.

 בכריכת הפרשה הרביעית-"פרשת והיה אם שמוע", כורכים שיער ארוך יותר כדי שיהיה אפשר להשחיל את קצות השיער דרך המעברתא העליונה.

 

 

גם את הפרשיות של תפילין של יד הכתובות על קלף אחד (בשונה מ 4 פרשיות של ראש) גוללים מן הסוף להתחלה ,וגם עליהם כורכים שיער ורצועת קלף.

 

 

 

 

לאחר מכן מכניסים את הפרשיות לבתי התפילין

 

 

 

כך נראים בתי התפילין של ראש ויד ,בזמן  הכנסת הפרשיות לתוכן. לאחר הכנסת הפרשיות עוברים לשלב תפירת הבתים.