רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל

בס"ד

כ"ק האדמו"ר המקובל המלוב"ן

רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל

מבאר שבע

מספר שבועות לפני הסתלקותו

הורה לפרסם בשמו

שמשיב ומורה לכל שואליו

לרכוש תפילין מהודרות

במפעל "אות לישראל"


כמו"כ גדולי ישראל

מכל החוגים והעדות

ממליצים בחום לרכוש את התפילין

ב"אות לישראל".