תפירת הבתים

הדפסה

אחר הכנסת הפרשיות לבתים, סוגרים את התיתורא התחתונה  ומתחילם לתפור אותה עם התיתורא העליונה.

החובה לתפור את הבתים היא הלכה למשה מסיני, ולכן אסור למרוח דבק כדי לחבר את שני חלקי התיתורא.

תופרים את הבתים בחוט העשוי מגיד של בהמה.

תפירת הגיד צריכה להיות בריבוע, במקביל לריבוע הבית, ובמרחק שווה מכל הצדדים. וכל 12 התפירות יעשו בחוט אחד.